امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
فهرست مشاغل
تاريخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۳ ۸:۰۸ ق.ظ
همزمان با آغاز طرح تحول نظام سلامت

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ازبخشهای مختلف این مراکزآموزشی درمانی وبه ویژه واحدترخیص درجریان نحوه تسویه حساب مردم با بیمارستان با توجه به تعرفه جدیدقرارگرفت ودستورات لازم جهت رفع ونواقص راصادرکرد.

IMG_9109(1)همزمان با آغاز طرح تحول نظام سلامت درسراسرکشوردکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونین ورئیس دفتروروابط عمومی دانشگاه ازمراکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی-شهیدبهشتی ویحیی نژاد به صورت سرزده بازدیدبعمل آوردند.

به گزارش بابل آنلاین به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل دراین بازدید دکترربیعی به اجرای این طرح ازتاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه درکلیه بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه خبرداد وگفت: اجرای بسته خدمتی این طرح شامل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری به میزان ده درصد رایگان شدن زایمان طبیعی هتلینگ بیمارتاکیدکرد: ازتاریخ اجرای طرح هیچ بیمار بستری جهت تهیه داروولوازم پزشکی به بیرون ازبیمارستان ارجاع داده نخواهدشد واین تهیه دارو ولوازم پزشکی برعهده بیمارستان خواهدبود.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ازبخشهای مختلف این مراکزآموزشی درمانی وبه ویژه واحدترخیص درجریان نحوه تسویه حساب مردم با بیمارستان با توجه به تعرفه جدیدقرارگرفت ودستورات لازم جهت رفع ونواقص راصادرکرد.

برچسب ها:

نظرات کاربران