امروز: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
فهرست مشاغل
تاريخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۱ ب.ظ

اگر می بینید که مشتری نمی خواهد به اندازه ی ارزش کار، پول بپردازد، شما قیمتتان را پایین نیاورید و به هیچ وجه کوتاه نیایید. صرف نظر کنید . همیشه این شانس وجود دارد که دوباره سراغتان بیایند.

نظرات کاربران

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان