💥هر کسب و کاری باید، همیشه جوان باقی بماند.

اگر شما پا به پای نیاز های مشتری پیش بروید همیشه موفق خواهی بود.

جف بزوس، موسس آمازون