امروز: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
عناوین

مراکز کاریابی

 

مراکز کاریابی شهرستان بابل

 

عنوان مدیر/ مسئول همراه تلفن آدرس
کاریابی مهر غلامرضامحبوبی ۰۹۱۱۵۶۷۴۰۰۵ ۳۲۲۰۷۴۷۷ بابل/ بین فرمانداری و فلکه کارگر/ جنب پاساژ بهارستان/ طبقه فوقانی شیرینی سرای میخک
کاریابی پارسیان حجت علی قلیزاده ۰۹۱۱۲۱۳۴۲۴۵ ۳۲۲۹۳۱۱۱ بابل/ خ طالقانی / ایستگاه امل
کاریابی قائم نوشادرستمی ۰۹۱۱۹۰۳۵۸۰۷ ۳۲۱۹۲۱۳۵ بابل/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نیکان
کاریابی سپهر معصومه بابایی ۳۲۲۰۵۶۴۲ بابل/ خ طالقانی / جنب اداره راه و شهرسازی
کاریابی گنج بابل مسعودمعلم گنجی ۳۲۲۹۵۹۷۲ بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جاوید / طبقه ۲
کاریابی بابل هادی علیزاده کفشگر ۰۹۱۱۹۱۰۶۲۹۲ ۳۲۲۲۴۴۷۸ بابل/ خ طالقانی جنب اداره صنعت و معدن/ طبقه فوقانی بازنشستگان

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان