امروز: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
عناوین

کافی نت

 

مراکز کافی نت در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کافی نت مکث مهیار ابراهیم نژاد گرجی ۳۲۲۰۷۱۳۹ بابل/ خیابان مدرس / کوچه شش دری
کافی نت فرهنگ مهدی بابایی ۳۲۲۲۸۵۵۰ بابل/ چهار راه فرهنگ/ بعد از بیمارستان یحیی نژاد

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان