امروز: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
عناوین

پنل پیامکی

 

مراکز ارائه پنل پیامکی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شاناکو ۳۲۲۰۸۷۳۹ بابل/ چهارراه شهربانی/ ساختمان جنب جهاد دانشگاهی
سامانه پیامک ترز حسین زاده ۳۲۲۶۸۳۴۹ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ ساختمان اسکان/ طبقه چهارم
ویونا هاست ۳۲۴۷۶۲۷۶ بابل/ میدان جهاد/ مجتمع مهندسین/ طبقه چهارم/ واحد ۴۰۱

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان