تاکسی تلفنی های شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
موسسه اتومبیل کرایه ۲۰۰۰ حسین نژاد ۳۲۲۹۸۴۰۰ بابل/ برج بن/ پشت گنجینه
تاکسی تلفنی توسن ۳۲۲۲۹۱۱۹ بابل/ میدان ۱۷ شهریور/ روبروی بابل سیر