امروز: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
عناوین

باربری

 

مراکز باربری و تخلیه بار در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
باربری امیرکبیر رمضانزاده ۳۲۲۹۱۸۵۰ بابل/ ایستگاه آمل/ روبروی منبع آب
باربری آریا حسین پور موزیرج/ جنب کامیون داران
باربری خزر ۳۲۲۷۷۰۷۷ بابل

 

تاریخ بروز رسانی: ۱۵ فروردین ۹۷

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان