امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

باربری

مراکز باربری و تخلیه بار در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
باربری امیرکبیر رمضانزاده ۳۲۲۹۱۸۵۰ بابل/ ایستگاه آمل/ روبروی منبع آب
باربری آریا حسین پور موزیرج/ جنب کامیون داران
شرکت خدماتی آرمان بار کاسپین ۳۲۳۷۵۶۰۳

۳۲۳۷۳۶۷۴

بابل/ کمربندی شرقی/ میدان شهید بزار/ پاساژ عبدالهی / طبقه ۲
باربری خزر ۳۲۲۷۷۰۷۷ بابل

تاریخ بروز رسانی: ۷-۱۲-۹۷