امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بیمه نوین

دفاتر نمایندگی بیمه نوین در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ”  است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شعبه ساری ۴۴۲۴۱۰۰۸-۹ ساری / بلوار پاسداران / نبش کوچه کاملی ( ام آر آی ) / ساختمان ایرانیان
 بیمه نوین کد ۴۳۱۱ مهری السادات مهدوی ساداتی ۳۲۲۰۸۴۱۰  بابل / خیابان مدرس/جنب پاساژ بزرگ/ بانک اقتصاد نوین شعبه مدرس
 بیمه نوین کد ۳۵۰۸ سیده مریم گلچوبی ۳۲۳۰۰۰۷۱ بابل / کمربندی غربی / میدان سردار سجودی / مابین بهاران ۷ و ۷/۱ / ساختمان لوتوس / طبقه ۵
بیمه نوین کد ۴۹۹۳ فاطره امام قلی پور  بابل / کمریندی غربی/ مابین میدان شهید سجودی و ایستگاه آمل
 بیمه نوین کد ۴۳۵۹ فاطمه اباذری فیروزجاه ۳۲۲۶۳۶۲۶ بابل/ خیابان  طبرسی / قبل از میدان کشوری / بانک اقتصاد نوین شعبه طبرسی
 بیمه نوین کد ۴۱۳۲ ماندانا جعفری شیردار ۳۲۲۲۸۴۳۲ بابل/ میدان کشوری/ خیابان شهید سرگرد قاسمی/ دانش۲۰
 بیمه نوین کد ۵۶۹۲ مائده کاردگر درونکلائی ۳۲۲۱۰۷۷۷ بابل/خیابان کشاورز/  روبروی آبیاری
بیمه نوین کد ۴۶۶۴ محمد جواد باباجان زاده اطاقسرا ۳۲۲۰۴۸۹۲ بابل/ خیابان شهید صالحی/ نبش خیابان حسینی ۳

عناوین