امروز: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
عناوین

بیمه کوثر

 

 

نمایندگان بیمه کوثر در شهرستان بابل

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بیمه کوثر کد۵۰۲۴ حسن متولی ۳۲۹۸۳۹۱ ۰۹۱۱۱۱۴۴۹۲۴ بابل/ میدان ۷ تیر/ جنب بانک ملی
بیمه کوثر کد ۵۰۲۷ سیدحسین سید عشقیان ۳۲۳۴۱۹۵۹ بابل/ ابتدای امیرکلا/ جنب درمانگاه زاهدپاشا/ نبش نیما ۲
بیمه کوثر کد ۵۰۳۰ عین اله علیپور ۳۲۳۳۸۵۹۳ بابل/ میدان باغ فردوس/ روبروی آزمایشگاه مهر
بیمه کوثر   کد ۵۲۶۱ معصومه یوسف نیا درزی ۳۲۲۰۰۹۹۲ بابل / خیابان طالقانی/ روبروی سپاه / جنب اداره راه و شهرسازی
بیمه   کوثر کد ۵۴۰۹ کلثوم فرج تبار ۳۲۲۰۷۳۹۶ بابل/ خیابان اکبرین/ دانش ۱۱/ جنب بانک ملی
بیمه کوثر   کد ۵۴۸۰ فاطمه قربان نیا ۳۲۰۴۱۹۴۴ بابل/ پل محمدحسن خان/ محور قدیم آمل/ جنب فلسطین ۲۰
بیمه کوثر   کد ۵۷۴۵ علیرضا هدایت پور اطاقسرا ۳۲۲۰۴۸۹۲  ۰۹۳۹۱۴۴۳۴۴۸ بابل/ ابتدای خیابان شهید صالحی/ جنب گاراژ قدیم بابل به آمل/ طبقه فوقانی
بیمه کوثر کد ۵۷۵۲ مائده قلی پور ۳۲۲۵۰۳۱۰ بابل/ چهارراه نواب / خ کاظم بیگی / بعد از اداره امور مالیاتی /

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان