امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

آهن آلات

 

فروشگاه های آهن آلات در شهرستان بابل

 

  • درج اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه بابل آهن افشین لاسمی ۳۲۲۷۲۷۰۰ ۰۹۱۱۱۱۵۷۹۷۱ بابل/ موزیرج/ روبروی ترمینال برون شهری