امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

فروشگاه ورزشی

 

فروشگاههای لوازم ورزشی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در  جدول زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه ورزشی نوین اسپرت دژواخ شوب ۳۲۲۰۶۶۷۵ ۰۹۱۱۳۱۳۷۲۶۸ بابل/ میدان هلال احمر/ پاساژ امیر/ طبقه فوقانی
فروشگاه ورزشی شانی اسپرت یونس نژاد ۰۹۱۱۱۱۵۸۶۲۱ بابل
فروشگاه گرند اسپرت ۳۲۱۹۶۱۴۰ ۰۹۱۱۳۱۵۸۳۰۰ بابل/ چهار راه شهربانی
لوازم ورزشی حجت ۲۲۹۳۱۶۳ بابل/ میدان ولایت/ جنب زورخانه
لوازم ورزشی هادی اسپرت ۲۲۹۶۷۵۳ بابل/ خیابان طالقانی/ جنب داروخانه فردوس مکان/ داخل کوچه
لوازم ورزشی نایس اسپرت جعفری ۲۲۶۳۸۰۱ بابل/ جاده قائمشهر/ جنب ترمینال / ۳۵ متری
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه مرکزی یعقوبی ۳۲۱۹۳۱۱۹ بابل/ خیابان طالقانی/ پاساژ شجاعی
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۲ بابل/ جاده قدیم آمل-بابل/ پایین بازیار
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۳ بابل/ جاده قدیم آمل بابل / بالا محله بازیار
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۴ بابل/ جاده قدیم آمل بابل / کاج
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۵ بابل/ بند پی غربی/ دیوا
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۶ بابل/ مهدی آباد

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان