امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

فروشگاه ورزشی

فروشگاه های لوازم ورزشی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه ورزشی نوین اسپرت دژواخ شوب ۳۲۲۰۶۶۷۵ ۰۹۱۱۳۱۳۷۲۶۸ بابل/ خیابان طالقانی/ پاساژ امیر/ طبقه فوقانی
فروشگاه ورزشی یعقوبی ( مرکزی) یعقوبی ۳۲۱۹۳۱۱۹ بابل/ خیابان طالقانی/ پاساژ شجاعی
لوازم ورزشی حجت ۲۲۹۳۱۶۳ بابل/ میدان ولایت/ جنب زورخانه
لوازم ورزشی هادی اسپرت ۲۲۹۶۷۵۳ بابل/ میدان ولایت/ جنب داروخانه فردوس مکان/ داخل کوچه
فروشگاه ورزشی کاپیتان(شعبه ۱) سعید یوسفی ۳۲۲۰۷۳۶۲ ۰۹۱۱۹۶۲۲۲۶۸ بابل/ خیابان طبرسی/ بعد از سرداران ۱۸/ شعبه ۱
لوازم ورزشی نایس اسپرت جعفری ۲۲۶۳۸۰۱ بابل/ جاده قائمشهر/ جنب ترمینال / ۳۵ متری
فروشگاه گرند اسپرت بابایی ۳۲۱۹۶۱۴۰ ۰۹۱۱۳۱۵۸۳۰۰ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه شهربانی/ روبروی مسجد آل یاسین
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۶ بابل/ مهدی آباد
فروشگاه ورزشی کاپیتان(شعبه ۲) سعید یوسفی ۰۹۱۱۹۶۲۲۲۶۸ بابل/ میدان حمزه کلا/ نبش بسیج ۳
فروشگاه ورزشی شانی اسپرت یونس نژاد ۰۹۱۱۱۱۵۸۶۲۱ بابل
فروشگاه ورزشی محمد قربانیان قربانیان امیرکلا/ روبروی دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا/ جنب نانوایی سنگگ
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۲ بابل/ جاده قدیم آمل-بابل/ پایین بازیار
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۳ بابل/ جاده قدیم آمل- بابل / بالا محله بازیار
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۴ بابل/ جاده قدیم آمل- بابل / کاج
فروشگاه ورزشی یعقوبی شعبه ۵ بابل/ بند پی غربی/ روستای دیوا

تاریخ بروزرسانی: ۲۶-۷-۹۸