امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

خشکشویی

 

مراکز خشکشویی در شهرستان بابل

 

  • درج اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
خشکشویی نایس ایمان ظاهربین ۳۲۳۶۸۸۰۷ ۰۹۱۱۱۱۹۶۴۷۰ بابل/ کمربندی غربی/ نبش توحید ۳۰

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان