امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

خشکشویی

مراکز خشکشویی در شهرستان بابل

* ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن “ است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شهر بابل
خشکشویی نایس ایمان ظاهربین ۳۲۳۶۸۸۰۷ بابل/ کمربندی غربی/ نبش توحید ۳۰
خشکشویی ساج علی حسین پور بابل/ کمربندی غربی/ توحید۳۵
بندپی شرقی
خشکشویی مصطفی مصطفی هاشم ورزی ۳۲۰۲۵۰۰۳ ۹۱۱۷۸۳۳۹۳۱ بندپی شرقی/ روستای ناریوران/ سه راه آقاعمو

تاریخ بروز رسانی : ۳۱-۱-۹۸

عناوین