امروز: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

آموزش رانندگی

 

مراکز آموزش رانندگی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در  جدول زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
امیرپازواری ۳۲۳۹۷۸۸۱ بابل/ بعد از پارک نوشیروانی / شهرک دانش
 قدسیه ۳۲۳۲۳۹۲۹ ۰۹۱۱۳۱۱۲۹۰۸ میدان اوقاف/ سه راه چیت سازی(روغن شکوفه)
ایران ۳۲۲۰۷۹۴۳ بابل/ میدان کشوری / خیابان شهید سرگرد قاسمی
حمایت ۳۲۳۳۲۹۲۰ بابل/ آستانه امامزاده قاسم / چاله زمین
دانش ۳۲۳۳۹۱۱۰ بابل/ کمربندی غربی / توحید ۲۸
صبا ۳۲۳۶۶۶۹۲ بابل/ میدان باغ فردوس / خیابان بابل کلینیک
نارنجستان ۳۲۳۷۴۷۳۷ بابل/ کمربندی شرقی / نبش گلستان ۶
وزین ۳۲۳۲۱۶۱۱ بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۳
ولیعصر ۳۲۲۰۵۱۳۶ بابل/ کمربندی غربی / کوچه بهاران ۱۰
مازندران ۳۲۲۲۸۶۶۳ بابل / خیابان شریعتی / جنب شیرینی سرا / خیابان معلم ۹
همتا ۳۲۲۵۴۳۹۶ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی / ابتدای خیابان هفت تن
خوشرو ۳۲۵۲۱۴۹۱ بندپی غربی / شهر خوشرودپی

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان