امروز: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

آموزش رانندگی

مراکز آموزش رانندگی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن”  است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
صبا بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس / خیابان بابل کلینیک
 قدسیه ۳۲۳۲۳۹۲۹ بابل/ خیابان شریعتی / میدان اوقاف/ سه راه چیت سازی(روغن شکوفه)
مازندران ۳۲۲۲۸۶۶۳ بابل / خیابان شریعتی / جنب شیرینی سرا / خیابان معلم ۹
حمایت ۳۲۳۳۲۹۲۰ بابل/ آستانه امامزاده قاسم / چاله زمین
امیرپازواری ۳۲۳۹۷۸۸۱ بابل/ بعد از پارک نوشیروانی / شهرک دانش
ایران ۳۲۲۰۷۹۴۳ بابل/ میدان کشوری / خیابان شهید سرگرد قاسمی
همتا ۳۲۲۵۴۳۹۶ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی / ابتدای خیابان هفت تن
دانش ۳۲۳۳۹۱۱۰ بابل/ کمربندی غربی / توحید ۲۸
وزین ۳۲۳۲۱۶۱۱ بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۳
ولیعصر ۳۲۲۰۵۱۳۶ بابل/ کمربندی غربی / کوچه بهاران ۱۰
نارنجستان ۳۲۳۷۴۷۳۷ بابل/ کمربندی شرقی / نبش گلستان ۶
خوشرو ۳۲۵۲۱۴۹۱ بندپی غربی / شهر خوشرودپی
خلیج فارس بندپی شرقی/ شهر گلوکاه

تاریخ بروزرسانی: ۱۶-۲-۹۷

عناوین