امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

آموزش آرایشگری

 

 

آموزشگاههای آرایش و پیرایش شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر * رایگان * است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمایند تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه الهه هنر خانم سیده هما موسوی ۳۲۲۲۰۸۴۴ بابل/ خیابان مدرس/ پشت گنجینه/ برج بن اسوه ۱۰ / ساختمان الهه هنر
آموزشگاه کیمیا خانم مصباحی ۳۲۱۹۲۷۶۵ بابل
آموزشگاه  افسون خانم خراطیان ۳۲۲۵۵۵۷۰ بابل
آموزشگاه  آسمان خانم رمضانیان ۳۲۳۶۵۶۴۵ بابل
آموزشگاه ژرویرا خانم رعیت نیا ۳۲۳۳۵۶۴۱ بابل

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان