امروز: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
عناوین

آموزش خیاطی

 

 

مراکز آموزش خیاطی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در  جدول زیر ” رایگان ” است

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه الهه هنر خانم سیده هما موسوی ۳۲۲۲۰۸۴۴ بابل/ خیابان مدرس/ پشت گنجینه/ برج بن اسوه ۱۰ / ساختمان الهه هنر
آموزشگاه خیاطی شکری  خانم طاهره شکری ۳۲۱۹۱۹۲۹ بابل/ میدان کارگر/ خیابان طبرسی / سرداران ۱۲ / نبش فروشگاه خونه به خونه
آموزشگاه خیاطی الگوی برتر خانم مرادی ۳۲۲۲۲۱۷۲ بابل
آموزشگاه خیاطی الگوی برتر خانم خوش بین ۳۲۲۰۹۴۴۶ بابل
آموزشگاه خیاطی شایستگان هنر خانم سفیدگر ۳۲۲۲۸۵۶۸ بابل
آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت شقایق خانم سیما بزرگ زاده ۳۲۳۹۱۰۵۸ بابل
آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت یعقوبی ۳۲۳۳۰۵۱۳ بابل
آموزشگاه طراحی و دوخت و صنایع دستی والفجر خانم منیره سیدی ۳۲۲۰۷۲۶۹ بابل/ بلوار کشاورز / نبش دانشجوی ۱۸

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان