امروز: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

آموزش نقاشی

 

مراکز آموزش نقاشی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کلبه نقاشی بابل(ویژه بانوان) بابل/ شهرک فاطری
آموزش پایه تا پیشرفته نقاشی شیلا ذبیح الهی ۰۹۳۷۰۷۱۱۷۱۸ بابل
نقاشی روی پارچه نسیبه علی نژاد ۰۹۱۱۷۳۳۰۴۸۴ بابل
آموزش خوشنویسی و نقاشی سیاه قلم حقانی ۰۹۱۱۱۱۲۳۲۲۴ بابل

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان