امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

آموزش بازیگری و فیلمسازی

 

 

آموزشگاههای بازیگری و فیلمسازی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در  جدول زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه آزاد سینمایی نگاه برتر یوسف نیا ۳۲۲۰۴۸۱۰ ۰۹۱۱۱۱۲۸۲۱۰ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ روبروی مایکروویو/ پاساژ موسوی
کارگاه تجربی هنر ۳۲۳۳۷۳۳۸ ۰۹۳۶۱۴۷۰۸۵۲ بابل
آموزشگاه بازیگری ابوالحسنی ابوالحسنی ۳۲۲۰۷۵۳۵ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شیش دری/ ساختمان حسن پور/ طبقه ۲

 

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان