امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

نهاده های فروشی

 

مراکز فروش نهاده های کشاورزی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه کشاورزی عباس پور عباس پور ۳۲۱۹۲۳۸۹ بابل/ خیابان طالقانی/ جنب بانک ملت