امروز: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
فهرست مشاغل

شیرینی سرا

 

مراکز شیرینی سرا در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شیرینی سرای بابل ۳۲۳۳۴۵۷۷ بابل/ خیابان شریعتی/ روبروی مزرعه
قنادی غفاری ۳۲۲۲۹۰۵۷ بابل/ میدان ولایت/ جنب زورخانه
شیرینی سان سیتی بابل ۳۲۳۱۴۴۴۱ بابل/ کمربندی غربی/ نبش توحید ۴۵
شیرینی سرای ترنج سیدی ۳۲۲۹۸۱۸۱ بابل/ خیابان کشاورز / مقابل بیمارستان روحانی
شیرینی لوکس طلایی حسینی بابل/ خیابان بازار/ چهارشنبه پیش/ جنب پارچه سرای برموندا