مراکز اثاث کشی و حمل وسایل اداری در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شرکت خدماتی آرمان بار کاسپین ۳۲۳۷۵۶۰۳
۳۲۳۷۳۶۷۴
بابل/ کمربندی شرقی/ میدان شهید بزار/ پاساژ عبدالهی / طبقه ۲
خدماتی جوان کار فرهاد طریقت صفا ۳۲۲۳۵۷۳۱ ۰۹۳۶۹۰۷۲۴۲۵ بابل/ خیابان گنج افروز / کوچه جمال/ جنب شهرک
شرکت کارا ۳۲۲۰۶۹۷۹ بابل/ اول جاده گنج افروز/ پشت اداره برق جنوب/ گنجی ۳۹
 بانی کار سپهر ۳۲۲۶۳۰۹۰ بابل

تاریخ بروزرسانی: ۷-۱۲-۹۷