امروز: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
Menu
طرح خدمت

اثاث کشی

 

مراکز اثاث کشی و حمل وسایل اداری در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
خدماتی جوان کار فرهاد طریقت صفا ۳۲۲۳۵۷۳۱ ۰۹۳۶۹۰۷۲۴۲۵ بابل/ خیابان گنج افروز / کوچه جمال/ جنب شهرک
شرکت کارا ۳۲۲۰۶۹۷۹ بابل/ اول جاده گنج افروز/ پشت اداره برق جنوب/ گنجی ۳۹
 بانی کار سپهر ۳۲۲۶۳۰۹۰ بابل

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۹-۴-۹۷