مراکز پیمانکاری ساختمان در شهرستان بابل

 

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
پیمانکاری قادری قادری ۲۲۰۰۷۹۷ ۰۹۱۱۷۷۳۴۱۲۴ بابل/ خیابان شهید صالحی/ حسینی ۱۲
پیمانکاری پازوار اصغریان ۰۹۱۱۳۱۱۶۸۶۳
۰۹۳۵۳۳۱۱۳۹۸
بابل/ جاده بابل به بابلسر/ روبروی پمپ بنزین امیرپازواری