امروز: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
Menu
طرح خدمت

نگهداری سالمند

 

 

مراکز  نگهداری سالمند در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شرکت کارا ۳۲۲۰۶۹۷۹ بابل/ اول جاده گنج افروز/ پشت اداره برق جنوب/ گنجی ۳۹