امروز: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
عناوین

امور نظافتی

 

مراکز اثاث کشی و حمل وسایل اداری در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
خدماتی جوان کار فرهاد طریقت صفا ۳۲۲۳۵۷۳۰ ۰۹۳۶۹۰۷۲۴۲۵ بابل/ خیابان گنج افروز / کوچه جمال/ جنب شهرک
 بانی کار سپهر ۳۲۲۶۳۰۸۹ ۰۹۱۱۷۷۷۳۶۶۲ بابل

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان