امروز: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
عنوان

قالیشویی

 

 

مراکز قالیشویی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کارخانه قالیشویی ۱۱۸ کاظمی ۳۲۳۱۴۱۱۸ بابل/ کمربندی غربی/ انتهای شهرک شهاب نیا
کارخانه قالیشویی ۱۱۸ کاظمی ۳۲۳۱۴۱۱۸ بابل/ کمربندی غربی/ انتهای شهرک شهاب نیا
قالیشویی اطلس کاظمی ۳۲۷۰۵۷۰ بابل/ کمربندی غربی/ پشت آرامگاه معتمدی / جنب شرکت بهگوشت
قالیشویی کارا ۳۲۲۰۶۹۷۹ بابل/ اول جاده گنج افروز/ پشت اداره برق جنوب/ گنجی ۳۹
قالیشویی مدرن آریا ۳۲۲۶۱۰۰۰
۳۲۲۶۲۰۰۰
بابل

 

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان