امروز: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶

قالیشویی

 

 

مراکز قالیشویی شهرستان بابل

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
 قالیشویی ۱۱۸ کاظمی ۳۲۳۱۴۱۱۸ ۰۹۱۱۸۹۹۹۱۱۸ بابل/ کمربندی غربی/ انتهای شهرک شهاب نیا

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل