امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

نمایشگاه ماشین

مراکز نمایشگاه ماشین شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
نمایشگاه اتومبیل حامد رضا اردکان/ محمدی ۳۲۲۹۳۶۶۱

۳۲۲۹۳۷۳۳

بابل/ خیابان طالقانی/ روبروی سپاه
نمایشگاه اتومبیل مرکزی سیدمرتضی هاشمی ۲۲۵۷۵۰۰ بابل/ خیابان شیخ طبرسی / مقابل مسجد النبی
فروشگاه ایران خودرو گلکانی ۳۲۲۵۸۲۲۰

۳۲۲۵۰۲۹۸

بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ نبش سرداران ۱۴
اتوگالری حبیب نژاد حبیب نژاد ۳۲۲۵۴۷۸۸
۳۲۲۶۱۵۷۱
بابل/ جاده قائمشهر/ بعد از دانشگاه آزاد/ ۱۰۰ متر قبل از نمایندگی سایپا مهدی زاده / سمت چپ
اتوسعید ولی پور ۳۲۲۷۲۵۶۳

۳۲۲۷۳۶۰۶

بابل/ موزیرج/ نبش ارشاد ۲۴

تاریخ بروزرسانی: ۱۴-۱۰-۹۷