امروز: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
عناوین

نمایشگاه ماشین

 

مراکز نمایشگاه ماشین شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
نمایشگاه اتومبیل حامد رضا اردکان ۳۲۲۹۳۶۶۱ بابل/ خیابان طالقانی/ روبروی سپاه
نمایشگاه اتومبیل حامد محمدی ۳۲۲۹۳۷۳۳ بابل/ خیابان طالقانی/ روبروی سپاه
نمایشگاه اتومبیل مرکزی سیدمرتضی هاشمی ۲۲۵۷۵۰۰ بابل/ خیابان شیخ طبرسی / مقابل مسجد النبی
اتوگالری حبیب نژاد حبیب نژاد ۳۲۲۵۴۷۸۸
۳۲۲۶۱۵۷۱
بابل/ جاده قائمشهر/ بعد از دانشگاه آزاد/ ۱۰۰ متر قبل از نمایندگی سایپا مهدی زاده / سمت چپ
فروشگاه ایران خودرو گلکانی ۳۲۲۵۸۲۲۰
۳۲۲۵۰۲۹۸
بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ نبش سرداران ۱۴

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان