امروز: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶

نمایشگاه اتومبیل

 

نمایشگاه های اتومبیل شهرستان بابل

 

عنوان واحد
مسئول تلفن همراه آدرس
 حامد محمدی ۳۲۲۹۳۷۳۳ ۰۹۱۱۱۱۱۲۴۲۷ بابل/ خیابان طالقانی/ روبروی سپاه
 حامد رضا اردکان ۳۲۲۹۳۶۶۱ ۰۹۱۱۱۱۴۲۷۴۹ بابل/ خیابان طالقانی/ روبروی سپاه
 آسیا انگری ۰۹۱۲۲۴۵۳۸۳۲ خیابان قائمشهر/ جنب پمپ بنزین شهمیری

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل