امروز: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
عناوین

کارواش

 

مراکز کارواش در شهرستان بابل

 

* ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن “ است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کارواش شمال سید مهدی مقیمی درزی ۲۲۷۲۸۷۲ بابل/ موزیرج/ جنب قالیشویی سلمان
کارواش انرژی بابل/ شهرک بهزاد/ ۴۰۰ متر بعد از میدان ولایت
کارواش اویل یک الیاسی بابل/ جاده قائمشهر/ روبروی نمایندگی جمالی
کارواش اویل یک ملایی بابل/ جاده قائمشهر/ روبروی نمایندگی جمالی

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان