امروز: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
فهرست مشاغل

رستوران

 

مراکز رستوران در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
رستوران خانه کوچک ۳۲۲۹۸۰۷۰ بابل/خیابان مدرس/ مقابل گنجینه/ مرکز تجاری شهریار
رستوران پورجواد ۳۲۲۹۴۲۲۰ بابل/کمربندی غربی
حاج حسن شعبه بابل ۳۲۳۲۲۷۳۷ بابلبل/ شهاب نیا/ خیابان استادیوم/ حر۷
حاج حسن شعبه بابل ۳۲۳۵۴۳۴۶  کمربندی امیرکلا
رستوران و تالار پذیرایی پدربزرگ اسماعیل لاسمی ۳۲۳۵۵۱۹۲-۵ امبرکلا / کیلومتر ۱ کمربندی