امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

رستوران

 

مراکز رستوران در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
حاج حسن شعبه بابل ۳۲۳۵۴۳۴۶ بابل/ کمربندی امیرکلا
حاج حسن شعبه بابل ۳۲۳۲۲۷۳۷ بابل/ شهاب نیا/ خیابان استادیوم/ حر۷

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان