امروز: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
عناوین

آشپزخانه

 

 

مراکز آشپزخانه در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن”  است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آشپزخانه بهزادنیا بهزادنیا ۳۲۳۹۰۱۱۱ بابل/ میدان حمزه کلا/ جنب بانک رفاه
آشپزخانه بهزادنیا رضانژاد ۳۲۳۹۰۱۱۱ بابل/ میدان حمزه کلا/ جنب بانک رفاه
آشپزخانه حاج مهرداد حاج مهرداد بابل/ میدان کارگر
آشپزخانه میزداش بابل بابل/ خیابان بازار/ سبزه میدان/ سه راه فرهنگ/ فرهنگ ۹
آشپزخانه خان دایی سید مهدی شهدایی ۳۲۲۰۲۸۱۹ بابل/ خیابان یوسف پوری/ جنب مسجد قهاریه
آشپزخانه بهزادنیا بهزادنیا ۳۲۳۹۰۱۱۱ بابل/ میدان حمزه کلا/ جنب بانک رفاه
آشپزخانه صدر ۳۲۲۰۹۴۲۹ بابل/ میدان ۱۷ شهریور/ روبروی مسجد رانندگان
آشپزخانه بهار نارنج خانم کیماسی ۳۲۲۲۸۴۷۹
۳۲۲۲۶۹۶۸
بابل/ خیابان طبرسی/ بین سرداران ۷ و ۹/ جنب بانک قوامین
آشپزباشی ۳۲۲۵۱۸۱۸ بابل/ میدان کشوری/ روبروی هتل مرجان
آشپزخانه توتیا ابوالقاسم پور ۳۲۲۸۹۰۵۵ بابل/ میدان کشوری/ جنب بیمارستان شهید بهشتی
آشپزخانه موسوی موسوی بابل/ موزیرج/ ارشاد ۲۵/ روبروی قالیشویی سلمان
آشپزخانه مهدی خانم صادقی ۳۲۳۳۷۷۰۴ بابل/ کمربندی غربی/ روبروی اتوکاپ/ بین توحید ۱۵ و ۱۷
آشکده مادرجون ۳۲۳۰۲۵۸۸ بابل/ کمربندی شرقی/ نبش چهار راه شهرک دانش

 

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان