امروز: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

آشپزخانه

مراکز آشپزخانه در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن”  است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آشپزخانه عمو یوسف عنایتی ۳۲۱۹۸۸۹۷ بابل/ خیابان طالقانی/ ایستگاه آمل/ روبروی بریدگی پل پیروزی
آشپزخانه صدر ۳۲۲۰۹۴۲۹ بابل/ خیابان مدرس/ میدان ۱۷ شهریور/ روبروی مسجد رانندگان
آشپزخانه بهزادنیا بهزادنیا
رضا نژاد
۳۲۳۹۰۱۱۱ بابل/ میدان حمزه کلا/ جنب بانک رفاه
آشپزخانه بهار نارنج خانم کیماسی ۳۲۲۲۸۴۷۹
۳۲۲۲۶۹۶۸
بابل/ خیابان طبرسی/ بین سرداران ۷ و ۹/ جنب بانک قوامین
آشپزباشی ۳۲۲۵۱۸۱۸ بابل/ میدان کشوری/ روبروی هتل مرجان
آشپزخانه توتیا ابوالقاسم پور ۳۲۲۸۹۰۵۵ بابل/ میدان کشوری/ جنب بیمارستان شهید بهشتی
آشپزخانه میزداش بابل بابل/ خیابان بازار/ سبزه میدان/ سه راه فرهنگ/ فرهنگ ۹
غذای خانگی خدمتیان بابل/ خیابان بازار/ خیابان نواب/ اشرفی ۶
آشپزخانه خان دایی سید مهدی شهدایی ۳۲۲۰۲۸۱۹ بابل/ خیابان بازار/  خیابان یوسف پوری/ جنب مسجد قهاریه
آشپزخانه حاج مهرداد حاج مهرداد بابل/ میدان کارگر
آشپزخانه مهدی خانم صادقی ۳۲۳۳۷۷۰۴ بابل/ کمربندی غربی/ روبروی اتوکاپ/ بین توحید ۱۵ و ۱۷
آشکده مادرجون ۳۲۳۰۲۵۸۸ بابل/ کمربندی شرقی/ نبش چهار راه شهرک دانش
آشپزخانه موسوی موسوی بابل/ موزیرج/ ارشاد ۲۵/ روبروی قالیشویی سلمان
آشپرخانه نمونه محسن قلی پور بندپی غربی / شهر خشرودپی
آشپزی سید ناصرزاده ۳۲۵۲۳۴۰۴ بندپی غربی / شهر خشرودپی/ روبروی تعاونی فرهنگیان
آشپزی عزیزی عزیزی ۳۲۰۲۶۸۴۴ بندپی شرقی / روستای کاشیکلا
آشپزخانه نمونه میثم یوسف نیا ۳۲۷۲۵۵۵۴ بندپی شرقی / ابتدای روستای پاشاامیر

تاریخ بروزرسانی: ۲۷-۷-۹۸

عناوین