امروز: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

آشپزخانه

 

 

خدمات آشپزی در شهرستان بابل

 

  • درج اطلاعات شغلی در جدول زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آشپزخانه صدر ۳۲۲۰۹۴۲۹ بابل/ میدان ۱۷ شهریور/ روبروی مسجد رانندگان
آشپزباشی ۳۲۲۵۱۸۱۸ ۰۹۱۲۷۲۰۳۳۶۴ بابل/ میدان کشوری/ روبروی هتل مرجان
آشپزخانه توتیا ابوالقاسم پور ۳۲۲۸۹۰۵۵ ۰۹۱۱۷۸۰۳۰۰۲ بابل/ میدان کشوری/ جنب بیمارستان شهید بهشتی

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان