امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

تخلیه چاه و لوله بازکنی

 

مراکز تخلیه چاه و لوله بازکنی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
تخلیه چاه مازندران   ۳۲۲۹۱۴۹۲ ۰۹۱۱۱۱۲۷۵۹۴ بابل/ روبروی ترمینال جنوب
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۲۱۳۴۶۷۵ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۳۱۵۰۸۵۸ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۱۱۶۵۹۴۰ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۸۵۳۴۰۴۳ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۳۱۴۷۷۰۸ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۱۱۳۲۹۷۱ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۱۱۲۲۷۱۳ بابل
تخلیه چاه     ۰۹۱۱۱۱۶۵۹۴۰ بابل

عناوین