امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
عنوان

درمانگاه و تزریقات

 

مراکز درمانگاه و تزریقات شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
مرکز درمانی خیریه کیان ۳۲۲۲۲۶۷۸ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی اورژانس بیمارستان یحیی نژاد
درمانگاه فرهنگیان ۳۲۲۶۱۱۰۲-۵ بابل/خیابان طبرسی/ روبروی مسجد النبی
درمانگاه ولی عصر بابل ۳۲۲۵۵۳۰۰ بابل میدان کشوری / جنب بانک رفاه
درمانگاه شبانه روزی کشوری ۳۲۲۵۶۸۸۰-۱ بابل/ میدان کشوری/ جنب داروخانه دکتر صالحیان
درمانگاه شبانه روزی احیاء بابل ۳۲۳۲۲۶۰۰ بابل/ کمربندی غربی/ چهار راه امیرکبیر
درمانگاه  شهید زاهد پاشا ۳۲۳۵۰۴۹۸ بابل/ امیرکلا/ جنب مسجد امام حسین (ع)

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان