امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

بیمارستان

 

مراکز بیمارستانی و درمانی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بیمارستان آیت الله روحانی ۳۲۲۳۸۳۰۱-۴ بابل/ خیابان گنج افروز
بیمارستان شهید  بهشتی ۳۲۲۵۲۰۷۱-۵ بابل/ میدان کشوری / خیابان شهید سرگرد قاسمی
بیمارستان شهید یحیی نژاد  ۳۲۲۲۳۵۹۴-۷ بابل / چهار راه فرهنگ/  خیابان مصطفی خمینی
بیمارستان بابل کلینیک ۳۲۳۳۸۰۰۱-۳ بابل / باغ فردوس / خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی
بیمارستان مهرگان بابل ۳۲۳۹۵۵۹۱-۳ بابل / امیر کلا / بلوار امام رضا (ع)