امروز: یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

عینک فروشی

 

مراکز ساخت و فروش عینک در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
عینک بانی هندی ۳۲۲۹۰۹۱۱
۳۲۲۲۲۴۸۷
 بابل-خیابان مدرس جنب بانک سپه شعبه مرکزی
شهر عینک ۳۲۲۲۲۸۹۱ بابل/ چهار راه فرهنگ/ خیابان بیمارستان یحیی نژاد
عینک باران ۳۲۳۲۶۳۰۸ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه فیروزجائی
عینک زایس ۳۲۲۵۶۷۰۱
عینک شمس حبیبی ۳۲۲۲۴۸۱۶
عینک  امیر ۳۲۲۵۸۳۵۲ بابل/ میدان کشوری/ اول خیابان بیمارستان شهید بهشتی
قصر عینک ۳۲۲۸۸۸۴۸ بابل/ میدان کشوری/ اول خیابان بیمارستان شهید بهشتی
عینک پروفسور ۳۲۲۵۱۰۸۵
۳۲۲۵۳۷۲۷
بابل/ میدان کشوری/ روبروی آزمایشگاه دکتر فیروزجائی
عینک چشم انداز ۳۲۲۵۲۰۶۹ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان سینوهه
 عینک چشم آذین رهبر
عینک رهبر رهبر

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان