امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

عینک فروشی

 

مراکز ساخت و فروش عینک در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شهر عینک کاظمی ۳۲۲۲۲۸۹۱ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ خیابان بیمارستان یحیی نژاد
عینک بانی ۳۲۲۲۲۴۸۷
۳۲۲۰۷۶۸۷
بابل/ خیابان مدرس/ جنب بانک سپه مرکزی
عینک چهارستاره بابل/ خیابان مدرس/ میدان ۱۷ شهریور
عینک تابان کاظمی ۳۲۲۲۳۴۷۴ بابل/ خیابان مدرس/ جنب ساندویچی شعشعانی
عینک سروش بابل/ خیابان شریعتی/ مقابل بانک ملت/ جنب معلم ۱۷
عینک مرکزی حسنی ۳۲۲۵۳۶۰۳ بابل/ میدان کشوری/ جنب مسجد دکتر طبری پور
عینک چشمان من خطیریان ۳۲۲۵۱۵۲۴
۳۲۲۸۹۲۹۹
بابل/ میدان کشوری/ جنب دانشگاه طبری
قصر عینک ۳۲۲۸۸۸۴۸ بابل/ میدان کشوری/ اول خیابان بیمارستان شهید بهشتی
عینک امیر ۲۲۵۸۳۵۲ بابل/ میدان کشوری/ اول خیابان بیمارستان شهید بهشتی
عینک نگاه نو فاطمه گیلکی بیشه ۳۲۲۵۲۲۰۵ بابل/ میدان کشوری/ ایتدای خیابان بیمارستان شهید بهشتی
عینک باران فرهاد آشوری ۳۲۲۶۳۰۸ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه فیروزجائی
عینک پروفسور ۳۲۲۵۱۰۸۵ بابل
عینک شمس
عینک زایس