امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

چشم پزشک

پزشکان متخصص چشم در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن” است.

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر سید حسین خیری ۳۲۱۹۷۱۶۳-۴ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ ساختمان پزشکان مرکزی/ طبقه۴
دکتر سارا قریب جراح و متخصص ۳۲۱۹۴۵۱۰
۳۲۱۹۹۶۴۴
بابل/  خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ ساختمان پزشکان مرکزی
دکتر حسین نامجو ۲۲۲۹۲۵۱ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی بیمارستان یحیی نژاد/ ساختمان کیان
دکتر عباس سلیمانی ۲۲۲۷۵۰۲ بابل/ خیابان مدرس/ جنب بانک سپه مرکزی
دکتر محمدرضا گلشنی ۳۲۲۲۷۶۰۱ بابل/ میدان کارگر/ مقابل ماکروویو/ جنب پاساژ آزادی
دکتر جواد زمانی امیر جراح و متخصص ۳۲۲۸۹۱۱۷ بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۲/ ساختمان روجین/ طبقه ۳
دکتر کوروش قارویی ۳۲۲۸۹۰۸۹ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان روجین/ طبقه ۴
دکتر علی مکارمی ۳۲۲۸۸۸۸۸
۳۲۲۸۸۹۹۴
بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان مهر/ طبقه ۳
مریم حاجی پورخراسانی ۲۲۸۸۸۰۰ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان روجین/ طبقه ۴
ابراهیم میکانیکی ۲۲۵۵۵۵۶ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان بهزاد
دکتر مهسا خاکباز جراح و متخصص ۳۲۲۵۵۴۹۹
۳۲۲۵۵۴۶۶
بابل/ میدان کشوری/ نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان سینوهه/ طبقه۳
دکتر عزت اله پور عبدالله فوق تخصص ۳۲۲۸۸۸۹۰ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه دکتر فیروزجایی/ ساختمان باران
کلینیک فوق تخصصی چشم به دید ۳۲۲۸۹۱۰۹
۳۲۲۸۹۱۴۶
بابل/ میدان کشوری
دکتر سید محمدحسین عماد جراح و متخصص ۳۲۲۶۴۲۸۰
۳۲۲۵۰۸۵۷
بابل/ میدان کشوری/ خیابان شهید سرگرد قاسمی/ روبروی  بیمارستان شهید بهشتی