امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

زنان و زایمان

پزشکان متخصص زنان و زایمان در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن” است.

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر شهرزاد مدانلو جراح و متخصص ۳۲۲۲۸۵۰۸ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان فارابی
دکتر آسیه خدامی جراح و متخصص ۳۲۲۰۳۲۹۰ بابل/ چهار راه فرهنگ/ جنب داروخانه اتحاد/ ساختمان نارنج/ طبقه ۲
دکتر شهلا یزدانی جراح و متخصص ۳۲۲۰۵۶۸۰
۳۲۲۰۳۸۰۹
بابل/ خیابان مدرس/ روبروی بیمارستان یحیی نژاد/ ساختمان کیان/ طبقه ۵
دکتر مهتاب زینال زاده متخصص ۳۲۲۰۴۰۴۰ بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان/ طبقه ۳
دکتر زینب پهلوان جراح و متخصص ۳۲۲۰۴۰۹۰ بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان/ طبقه ۳
دکتر شهناز برات جراح و متخصص ۳۲۲۰۴۵۵۰ بابل/ خیابان مدرس/ چهارراه فرهنگ/ آزمایشگاه پاستور / طبقه ۴
دکتر ناهید میرحسینی جراح و متخصص ۳۲۲۹۰۹۹۰-۲ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی زایشگاه بیمارستان یحیی نژاد/ کوچه خورشید ۹
دکتر پرویز خوشبخت جراح ۳۲۳۲۳۹۹۱ بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس/  روبروی بیمارستان بابل کلینیک
دکتر صدیقه اسمعیل زاده جراح و متخصص ۳۲۳۰۰۷۰۴-۵ بابل/ بعد از بیمارستان مهرگان/ میدان امام علی(ع)/ شهرک دانش/ نبش دانش ۱
دکتر زهرا حسن زاده متخصص ۳۲۲۸۸۹۹۲ بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۴/ ساختمان پزشکان مهر/ طبقه ۳
دکتر معصومه نیکزاد جراح و متخصص ۳۲۲۶۰۰۱۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ کوچه دانش ۴/ مجتمع پزشکی پرتو
دکتر صدیقه نجف راد ۳۲۲۵۵۹۰۰ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان آزاد
دکتر راضیه خزایی جراح و متخصص ۳۲۲۵۳۶۲۶
۳۲۲۵۳۶۰۶
بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان شفا/ طبقه۲
دکتر مهسا اسمعیل پور جراح و متخصص ۳۲۲۵۵۰۵۷
۳۲۲۶۵۰۵۵
بابل/ میدان کشوری/ نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی/ مجتمع پزشکی پارس/ طبقه ۲
دکتر حسنجانی روشن بابل
دکتر سارا بصیرت بابل
خانم دکتر میترا لطفی مرزناکی بابل

تاریخ بروزرسانی: ۱۱-۱۰-۹۷