امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

رادیولوژی و سونوگرافی

 

مراکز رادیولوژی و سونوگرافی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
رادیولوژی دکتر سید ابوالفضل هاشم اوغلی ۳۲۱۹۱۴۲۶
۳۲۱۹۱۴۲۵
بابل/ روبروی شهرداری/ جنب بانک سامان/ ساختمان پزشکان بابل
رادیولوژی و سونوگرافی نما دکتر مهدی  نژاد قلی ۳۲۲۹۷۵۰۰ بابل/ خیابان مدرس/ ضلع شمالی  شهرداری/ ساختمان فراز/ طبقه همکف
کلینیک رادیولوژی دکتر راحله مهر آئین دکتر راحله مهر آیین ۳۲۲۰۴۰۴۸ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ مجتمع  جهانیان
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماهوتی دکتر ماهوتی ۳۲۱۹۳۴۵۳ بابل/ خیابان مدرس/ چهارراه فرهنگ/ جنب آزمایشگاه پاستور
رادیولوژی و سونوگرافی کشانی دکتر مرتضی کشانی ۲۲۲۴۳۱۱ بابل / خیابان مدرس/  چهارراه فرهنگ/ روبروی اورژانس بیمارستان شهید یحیی نژاد
رادیولوژی وسونوگرافی مرکزی بابل دکتر حاجی قربان  نورالدینی ۳۲۲۲۹۷۲۸ بابل/ بین کارگر وهلال احمر
مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان شمال دکتر آزیتا مینوئی ۳۲۲۸۸۸۰۴ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران۲/ روبروی ساختمان پزشکان روجین
دکتر رعیتی دماوندی دکتر رعیتی دماوندی ۳۲۲۶۳۵۳۵ بابل/ میدان کشوری/ جنب داروخانه دکتر صالحیان
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پرتو ۳۲۲۶۰۶۶۲ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ کوچه دانش ۴/ مجتمع پزشکی پرتو
رادیولوژی و سونوگرافی محبوبی دکتر اشرف محبوبی ۳۲۳۳۳۵۶۲ بابل/ میدان شهید کشوری/ خیابان شهید سرگرد قاسمی /ساختمان بهزاد
دکتر احسان موعودی ۲۲۶۶۶۰۹ بابل
مرکز تصویربرداری مازندران ۳۲۳۹۸۹۹۹
۳۲۳۹۵۰۸۶
امیرکلا/ ابتدای کمربندی