امروز: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
عناوین

رادیولوژی و سونوگرافی

 

مراکز رادیولوژی و سونوگرافی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مرکز
مسئول تلفن همراه آدرس
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر هاشم اوغلی ۳۲۱۹۹۱۵۷-۸ بابل/ خیابان مدرس/ جنب بانک سامان/ ساختمان پزشکان بابل
رادیولوژی و سونوگرافی نما دکتر مهدی نژاد قلی ۳۲۲۹۷۵۰۰ بابل/ خیابان مدرس/ ضلع شمالی  شهرداری/ ساختمان فراز/ طبقه همکف
 رایولوژی و سونوگرافی دکتر مهر آئین دکتر راحله مهر آیین ۳۲۲۰۴۰۴۸ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه  فرهنگ/  مجتمع جهانیان
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماهوتی ۳۲۱۹۳۴۵۳ بابل/ خیابان مدرس/ چهارراه فرهنگ/ جنب آزمایشگاه پاستور
رادیولوژی دکتر ماهوتی ۳۲۱۹۳۴۵۳ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ
رادیولوژی وسونوگرافی مرکزی بابل ۳۲۲۲۹۷۲۸ بابل/ بین میدان ولایت و کارگر
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر قائمیان ۳۲۲۵۵۴۴۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ مجتمع پاسارگاد
رادیولوژی دکتر اکبرزاده ۳۲۲۶۰۶۶۲ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ کوچه دانش ۴/ مجتمع پزشکی پرتو
رادیولوژی دکتر قائمیان ۳۲۲۵۶۰۰۹ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان پرتو قائم
رادیولوژی دکتر رعیتی دماوندی ۳۲۲۶۳۵۳۵ بابل/ میدان کشوری/ جنب داروخانه دکتر صالحیان
مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان شمال  دکترآزیتا مینوئی ۳۲۲۸۸۸۰۴ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران۲/ روبروی ساختمان پزشکان روجین
رادیولوژی و سونوگرافی محبوبی ۳۲۲۵۲۸۶۴ بابل
رادیولوژی دکتر احسان موعودی ۳۲۲۶۶۶۰۹ بابل
رادیولوژی و سونوگرافی کشانی ۳۲۲۲۴۳۱۱ بابل

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان