امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
عنوان

پرده سرا

 

مراکز پرده سرا در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
پرده سرای سیامک زعفرانی ۳۲۳۶۲۹۴۴ ۰۹۱۱۳۱۲۱۱۰۹ بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۹/ جنب رستوران رضایی
پرده سرای پارس زعفرانی ۳۲۳۳۲۴۱ بابل/ کمربندی غربی/ روبروی توحید ۴۰
پرده سرای پارس زعفرانی ۳۲۱۴۸۴۵ بابل/ کمربندی غربی/ روبروی توحید ۳۴

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان