امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

مداحان

مداحان اهل بیت (ع) شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان نام مداح
تلفن همراه آدرس
مداحی اهل بیت (ع) شافعیان ۰۹۱۱۱۱۲۸۵۰۳ بابل
مداحی اهل بیت (ع) محسن زاده ۰۹۱۱۳۱۵۶۸۸۲ بابل
مداحی اهل بیت (ع) عباس پور ۰۹۱۱۳۱۱۲۳۰۰ بابل
مداحی اهلی بیت (ع) مرتضی شجاعی ۰۹۱۱۱۱۲۳۴۵۵ بابل
مداحی اهلی بیت (ع) محسن جوادی ۰۹۱۱۳۱۱۲۴۶۵ بندپی غربی
مداحی اهلی بیت (ع) بابانژاد ۰۹۱۱۱۱۵۹۲۷۶ بندپی غربی
مداحی اهل بیت (ع) غلامحسین بزرگی شوب ۰۹۱۱۳۱۲۷۸۸۴ بندپی غربی
مداحی اهل بیت(ع) عیسی بابایی ۰۹۱۱۹۰۷۸۰۲۰ بندپی غربی

تاریخ بروزرسانی: ۱۷-۱-۹۷

عناوین