امروز: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

کارگزاری بیمه

 

مراکر کارگزاری رسمی بیمه در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کارگزاری  رسمی بیمه عرفانی فرد سکینه عرفانی فرد ۳۲۲۷۹۴۴۰  بابل / موزیرج/ نبش ارشاد ۸
کارگزاری بیمه  مهدوی ساداتی رامین مهدوی ساداتی ۳۲۲۰۸۴۱۰ بابل/ خیابان مدرس/  چهارراه فرهنگ / خیابان شهید مصطفی خمینی / بین خورشید ۲ و ۴
کارگزاری بیمه باقرنژاد امید باقرنژاد دلاور ۳۲۲۰۵۹۵۲  بابل/ خیابان مدرس/ خیابان ۱۷ شهریور/ مجتمع پارسه/ واحد ۳۸
 شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان آرامش فردا ایرانیان (سهامی خاص) ۳۲۲۰۶۳۱۰  بابل/ خیابان گنج افروز/ روبروی دانشگاه علوم پزشکی/ ابتدای خیابان سرگرد قاسمی
کارگزاری رسمی بیمه رمضان نژاد عباس رمضان نژاد ۳۲۲۰۵۸۱۰ بابل / خیابان گنج افروز/  مقابل دانشگاه علوم پزشکی / ۵۰ متر داخل خیابان اکبرین
کارگزاری رسمی بیمه حامیان آرامش فردا ایرانیان ۳۲۲۰۶۳۱۰ بابل / خیابان گنج افروز/  روبروی دانشگاه علوم پزشکی
کارگزاری بیمه  رضانیا عبدالکریم رضانیا ۳۲۷۱۴۵۴ بابل/ کمربندی شرقی/  میدان شهید بزاز/ نبش خیابان شهیدبزاز/ طبقه۲
 کارگزاری رسمی بیمه آراد آتیه ایرگان ۳۲۳۷۴۴۳۴ بابل / کمربندی شرقی/ جنب شهرک بهمن/ ساختمان اوصیاء
کارگزاری رسمی بیمه صادقپور درزی انسیه صادقپور درزی ۲۲۹۳۸۳۰ بابل/کمربندی غربی/ نرسیده به میدان قاضی کتی/ جنب ابزار تراش سام
کارگزاری رسمی بیمه حسن پور ایمانه حسن پور ۳۲۳۶۰۱۱۱  بابل/ کمربندی غربی/ چهارراه امیرکبیر/  چهارمین مغازه از سمت چپ
کارگزاری رسمی بیمه مشایی شوب عبداله مشایی شوب ۳۲۲۰۵۸۱۰ بابل / کمربندی غربی / نبش توحید ۶۸

عناوین