امروز: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوان

بتن آماده

 

مراکز ارائه بتن آماده شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بتن مازند محمدعلی زاده ۳۲۲۵۴۲۹۲
۳۲۲۵۴۸۸۴
بابل/ خیابان طبرسی/ نبش سرداران ۱۰
قائم بتن  چیتگر ۳۲۲۹۹۶۹۹ بابل/ خیابان طبرسی/ ساختمان پارسیان/ طبقه ۵ / واحد ۱۷
بتن آماده پادرا ۳۲۳۱۴۰۳۰ بابل/ میدان اوقاف

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان