امروز: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸

بتن آماده

مراکز ارائه بتن آماده شهرستان بابل

  • *ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.
عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بتن مازند محمدعلی زاده ۳۲۲۵۴۲۹۲
۳۲۲۵۴۸۸۴
بابل/ خیابان طبرسی/ نبش سرداران ۱۰
قائم بتن  چیتگر ۳۲۲۹۹۶۹۹ بابل/ خیابان طبرسی/ ساختمان پارسیان/ طبقه ۵ / واحد ۱۷
بتن آماده پادرا ۳۲۳۱۴۰۳۰ بابل/ میدان اوقاف
بتن آماده میرزاجانزاده میرزاجانزاده ۰۹۱۱۱۱۱۲۳۳۰ بابل/ جاده قدیم بابل به آمل/ بعد از پاسگاه احمدچاله پی
قائم آسفالت بابل ۳۲۱۵۴۳۵۰ بابل/ جاده گنج افروز/ نرسیده به روستای بالاگنج افروز

تاریخ بروزرسانی: ۲۰-۴-۹۷

عناوین