امروز: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
عناوین

لوازم ساختمانی

 

مراکز فروش لوازم ساختمانی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
محصولات بازرگانی رحمانیان رحمانیان ۳۲۳۳۱۴۶۵ بابل/ بعد از میدان باغ فردوس/ نرسیده به تامین اجتماعی
گالری کلبه مقدسی ۳۲۳۹۲۸۷۲ بابل
لوازم ساختمانی قائمی حسین قائمی ۳۲۲۵۰۰۹۳
۳۲۲۵۱۳۳۸
بابل/ بلوار امام رضا(ع) / مابین بانک کشاورزی و ملت
فروشگاه مهدی نیا مهدی نیا ۳۲۲۰۴۵۴۰ بابل/ خیابان طالقانی/ ابتدای ورودی پل روگذر
کلینیک ساختمانی گلچین مهدی حسن نیا ۳۲۴۷۰۱۳۷ بابل/ انتهای بلوار/ شهرک بهزاد/ اولکمربندی بهمنیر
فروشگاه اصغری اصغری ۳۲۳۳۵۷۰۲ بابل/ کمربندی غربی

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان