امروز: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
عناوین

داخلی

 

پزشکان متخصص داخلی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان تلفن همراه آدرس
دکتر عیسی ابوذر زاده تهمتن ۳۲۲۸۹۳۳۳ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه فیروزجائی/ ساختمان باران/ طبقه ۱
دکتر صدیقه نجف راد ۳۲۲۶۴۰۸۰ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان آزاد
دکتر صادق صداقت ۳۲۲۸۸۹۲۲ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان مهر

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان