امروز: پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

گوش و حلق و بینی

 

پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

نام دکتر تلفن همراه آدرس
دکتر حسین احمدی ۳۲۲۸۸۷۸۸ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه  فیروزجایی/ مجتمع باران/ طبقه اول
دکتر حسین فرخنده ۳۲۲۵۵۵۵۶ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان بهزاد/ طبقه ۳
دکتر کیوان کیاکجوری  بابل/ خیابان مدرس
دکتر هدیه السادات هادیان ۳۲۲۸۹۰۴۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان آرش/ طبقه ۱

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان