امروز: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
فهرست مشاغل

گوش و حلق و بینی

 

پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ”  است.

 

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر سید حمد مدرس تنکابنی بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان
دکتر کیاکجوری ۳۲۲۲۹۱۹۴ بابل/ خیابان مدرس
دکتر حسین فرخنده ۳۲۲۵۵۵۵۶ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان بهزاد/ طبقه ۳
دکتر حسین احمدی ۳۲۲۸۸۷۸۸ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه  فیروزجایی/ مجتمع باران/ طبقه اول
دکتر هدیه السادات هادیان ۳۲۲۸۹۰۴۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان آرش/ طبقه ۱