امروز: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶

ارتوپد

 

پزشکان متخصص ارتوپد شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
 دکتر یحیی کیانی ۳۲۲۶۰۰۸۹ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان آرام/ طبقه ۱
 دکتر مهرآسا آوری ۳۲۲۹۵۲۴۴ بابل/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج/ طبقه دوم

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل