امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
عنوان

قلب و عروق

 

پزشکان متخصص قلب و عروق شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

نام پزشک نوع تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر خسرو عموزاده عمرانی ۳۲۲۹۲۶۶۸ بابل/ خیابان مدرس/  مجتمع جهانیان/ طبقه ۲ /  واحد ۱۰
دکتر مهرداد ساروی ۱۱۱۲۱۹۶۶۳۳ بابل/ خیابان مدرس/ طبقه فوقانی بانک سامان/ ساختمان مرکزی پزشکان بابل
دکترایرج جعفری پور ۳۲۲۸۹۱۱۸ بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۲/ ساختمان روجین/ طبقه ۳
دکتر محمدحسین حسین آبادی ۳۲۲۸۸۸۸۰-۱ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان مهر/ واحد ۲۶
دکتر محمد تقی هدایتی ۳۲۲۸۸۹۹۰
۳۲۲۸۹۰۰۳
بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه

 

طرح خدمت

نکته بازار

ویژه بابل

اخبار بابل

ثبت رایگان