پزشکان متخصص قلب و عروق شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

نام پزشک تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر مهرداد ساروی ۲۱۹۶۶۳۳ بابل/ خیابان مدرس/ طبقه فوقانی بانک سامان/ ساختمان مرکزی پزشکان بابل
دکتر خسرو عموزاده عمرانی ۳۲۲۹۲۶۶۸ بابل/ خیابان مدرس/ مجتمع جهانیان/ طبقه ۲ / واحد ۱۰
دکتر حمیدرضا شیرزادی متخصص ۳۲۲۲۹۳۳۹
۳۲۲۲۳۷۶۰
بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان فارابی/ طبقه ۲
دکترایرج جعفری پور ۳۲۲۸۹۱۱۸ بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۲/ ساختمان روجین/ طبقه ۳
دکتر محمدحسین حسین آبادی ۳۲۲۸۸۸۸۰-۱ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان مهر/ واحد ۲۶
دکتر محمد تقی هدایتی ۳۲۲۸۸۹۹۰
۳۲۲۸۹۰۰۳
بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه
دکتر مصطفی لو بابل
بابل