امروز: سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

مشعل و آبگرمکن

مراکز فروش مشعل و آبگرمکن در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

*صاحبان مشاغل در صورت عدم تمایل به ثبت شغل در لیست زیر، اعلام فرمائید تا از لیست زیر حذف شود.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فروشگاه آماد شعله عیسی زاده ۳۲۲۰۵۷۴۱ بابل/ میدان قاضی کتی/ جنب فروشگاه بختیارپور
فروشگاه ملکشاه خدادادتبار ملکشاه ۳۲۲۷۶۵۸۲ بابل/ سرپل محمدحسن خان/ روبروی پمپ بنزین قربان نیا
فروشگاه  آوای پویش باباجان زاده ۳۲۱۹۲۵۷۵ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی(اکبرین)/ جنب دانش ۱۲