امروز: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

پوست و مو و زیبایی

پزشکان متخصص پوست و مو و زیبایی

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر عیسی زاده ۳۲۲۲۲۰۲۰ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ طبقه فوقانی بانک سامان/ طبقه ۵
دکتر سودابه تیرگر طبری متخصص ۲۲۲۴۹۹۰ بابل/ خیابان مدرس/ مجتمع بقراط/ طبقه ۳
دکتر سیده ربابه علیجانپور ۳۲۲۰۴۰۴۵
۳۲۱۹۰۵۵۵
بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان جهانیان/ طبقه ۲/ واحد ۸
دکتر مینو شعبانپور ۳۲۲۹۷۶۰۱ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان جهانیان
دکتر نوراله معتمد ۲۲۲۷۸۶۹ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج
دکتر محمد حسین احمدزاده ۳۲۲۲۲۸۲۴ بابل/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان قانون/ واحد ۳
دکتر ندا چیتگر ۳۲۳۱۲۶۹۹
۳۲۳۶۱۴۳۰
بابل/ میدان باغ فردوس/ مقابل شهر شیرینی
دکتر صمد بابازاده ۳۲۱۹۲۴۸۹ بابل/ بین میدان کارگر و طالقانی/ روبروی داروخانه پاستور
دکتر صبا توسلی ۳۲۲۸۹۳۰۶ بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۴/ ساختمان پزشکان مهر/ طبقه ۱
دکتر مرتضی ادبی متخصص ۳۲۲۸۸۸۳۸ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ جنب آزمایشگاه دکتر فیروزجائی/ ساختمان باران/ طبقه ۳
دکتر سید محسن رضوانی دیوکلائی ۲۲۵۶۵۰۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی اورژانس شهید بهشتی/ ساختمان بهزاد
دکتر صدیقه نجف راد ۳۲۲۶۴۰۸۰ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان آزاد
دکتر محمد علی شاکریان

تاریخ بروزرسانی: ۱۳-۱۰-۹۷