امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

مغز و اعصاب

 

پزشکان متخصص مغز و اعصاب در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن” است.

 

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر علیجان احمدی آهنگر بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ مجتمع بقراط
دکتر مهرداد ولی زاده متخصص ۳۲۱۹۳۳۷۴ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ ساختمان پزشکان مرکزی/ طبقه۵
دکتر علیرضا دانش متخصص ۳۲۲۸۹۱۹۵
۳۲۲۶۴۰۰۸
بابل/ میدان کشوری/ ساختمان آرش/ طبقه ۲/ واحد ۵
دکتر مهدی سیفی ۳۲۲۸۹۲۲۸ بابل/ میدان کشوری/ کوچه سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه
دکتر سید محمد مسعود حجتی متخصص ۳۲۲۵۰۶۱۱ بابل/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان پزشکان خوارزمی
دکتر هاشم هوشیار بابل
دکتر ابراهیم ولی نژاد بابل

 

عناوین