امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

گوارش و کبد

 

پزشکان متخصص گوارش و کبد در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
دکتر مهرداد کاشی فر فوق تخصص ۳۲۲۲۷۸۱۴ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ جنب بانک رفاه/ ساختمان ایلیا/ طبقه۱
دکتر حسن طاهری فوق تخصص ۳۲۲۵۲۶۲۶
۳۲۲۶۲۵۴۴
بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی / روبروی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی
دکتر  جواد شکری شیروانی فوق تخصص ۳۲۲۵۷۷۴۹ بابل/ خیابان سرگرد قاسمی/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان پاسارگاد/ طبقه ۳
دکتر سید سعید محمدی فوق تخصص ۳۲۲۸۹۳۰۹-۱۰ بابل/ جنب بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان آرش/ طبقه چهارم
دکتر شهریارسوادکوهی بابل