امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

فیزیوتراپی

مراکز کلینیک فیزیوتراپی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
فیزیوتراپی سامان  محمد غفوری ۳۲۱۹۷۱۶۵-۶ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ طبقه فوقانی بانک سامان
فیزیوتراپی مرکزی بابل دکتر نیک نژاد ۳۲۲۲۲۳۳۶ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان فارابی
کلینیک فیزیوتراپی و لیزردرمانی متین سمیه احمدنژاد ۳۲۲۰۶۹۱۲ بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان نارنج/ ورودی شمالی/ طبقه ۵
کلینیک فیزیوتراپی رازی جهانگیر محمد پور تهمتن ۳۲۲۸۹۲۲۰-۱ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان پزشکان روجین
کلینیک فیزیوتراپی فارابی محبوبه همایون زاده آهنگر ۳۲۲۸۹۰۸۳ بابل- میدان کشوری/ کوچه سرداران ۲/ روبروی ساختمان روجین/ جنب MRI مهرگان شمال
فیزیوتراپی قائم سید عباس سید علی پور ۳۲۲۵۶۲۲۱ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان پزشکان پاسارگاد
کلینیک فیزیوتراپی ولیعصر علی آقاجانی ۲۲۶۷۶۶۹ بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان مهر/ طبقه سوم
کلینیک فیزیوتراپی صدرا فاطمه احمدی ۳۲۲۵۳۲۶۳ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان بهشتی/ ساختمان خوارزمی/ طبقه ۱
فیزیوتراپی ایرانیان کوروش قاسم زاده بابل/میدان کشوری/ جنب بیمارستان شهید بهشتی
فیزیوتراپی مادر لادن روستایی بابل/ کمربندی غربی/ شهرک تندست/ توحید ۲۰/ ساختمان توحید/ واحد ۲
فیزیوتراپی ایمان بابل/ میدان کشوری/ کوچه دانش ۴
کلینیک فیزیوتراپی آفتاب ۳۲۲۵۵۱۶۴ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ابتدای خیابان هفت تن/ کوچه شاهد ۱/ بن بست شایان ۴
فیزیوتراپی و لیزر درمانی علی اسدالله تبار ۳۲۹۵۵۹۱ بابل/ ابتدای امیرکلا/ مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی مهرکان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴-۱۰-۹۷